Vet du att din personal alltid är säker, oavsett var de befinner sig?

I stora lokaler och byggnader kan det ibland vara svårt att veta var alla befinner sig.
Då kan det vara svårt att värna om sina medarbetares trygghet och säkerhet. Något som
kan vara livsnödvändigt vid en krissituation.

Nu kan ni göra det med hjälp av TC Inomhuspositionering.
Om du går in HÄR så kommer du till vår sida för inomhuslösningar.

Du kan också öppna produktbladet för TC Inomhuspositionering HÄR direkt.