TC CONNECT SWEDEN AB

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

TC CONNECT SWEDEN AB

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

Ramavtal för Rakel-produkter

Ramavtal för Rakel-produkter finns tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Sedan den 1 oktober 2021 finns två nya ramavtal gällande radiokommunikation som myndigheter under regeringen och organisationer som deltar via fullmakt, så som kommuner och regioner, kan avropa ifrån.

Vad är Tetra?

TETRA är en europeisk standard för digital radiokommunikation. Systemet är mycket frekvenseffektivt och skyddat mot obehörig avlyssning.

 

Vad är Rakel?

Det svenska Tetrasystemet heter Rakel och förkortningen kommer från RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av över 600 organisationer.

Ramavtal för Rakel-produkter

Ramavtal för Rakel-produkter finns tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Sedan den 1 oktober 2021 finns två nya ramavtal av radiokommunikation som myndigheter under regeringen och organisationer som deltar via fullmakt, så som kommuner och regioner, kan avropa ifrån.

Vad är Tetra?

TETRA är en europeisk standard för digital radiokommunikation. Systemet är mycket frekvenseffektivt och skyddat mot obehörig avlyssning.

 

Vad är Rakel?

Det svenska Tetrasystemet heter Rakel och förkortningen kommer från RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av över 600 organisationer.