TC CONNECT SWEDEN AB

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

Aktuell besökspolicy med anledning av Coronaviruset, klicka här (uppdaterad 2021-08-30).
Råd angående desinfektion av Airbus Rakelterminaler, klicka här.

THIS IS TC CONNECT SWEDEN AB

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

Aktuell besökspolicy med anledning av Coronaviruset, klicka här (uppdaterad 2020-03-16).
Råd angående desinfektion av Airbus Rakelterminaler, klicka här.

Ramavtal för Rakel-produkter

Ramavtal för Rakel-produkter finns tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Sedan den 1 oktober 2021 finns två nya ramavtal gällande Rakelmobiler som myndigheter under regeringen och organisationer som deltar via fullmakt, så som kommuner och landsting, kan avropa ifrån.

Vad är Tetra?

TETRA är en europeisk standard för digital radiokommunikation. Systemet är mycket frekvenseffektivt och skyddat mot obehörig avlyssning.

 

Vad är Rakel?

Det svenska Tetrasystemet heter Rakel och förkortningen kommer från RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av över 550 organisationer.

Ramavtal för Rakel-produkter

Ramavtal för Rakel-produkter finns tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Sedan den 7 september 2017 finns ett ramavtal av Rakelmobiler som myndigheter under regeringen och organisationer som deltar via fullmakt, så som kommuner och landsting, kan avropa ifrån.

Vad är Tetra?

TETRA är en europeisk standard för digital radiokommunikation. Systemet är mycket frekvenseffektivt och skyddat mot obehörig avlyssning.

 

Vad är Rakel?

Det svenska Tetrasystemet heter Rakel och förkortningen kommer från RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av över 550 organisationer.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]