Mobiltäckning och inomhuslösningar

Mobiltäckning och inomhuslösningar

Vi levererar kompletta lösningar för områden där man vill ha utökad täckning oavsett det gäller RAKEL, RAKEL G2, radio, mobiltelefon eller GPS. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda kostnadseffektiva och pålitliga lösningar som skräddarsys för det aktuella användningsområdet.

Inomhustäckning Rakel/Rakel G2/GSM/3G/4G

INOMHUSTÄCKNING RAKEL/RAKEL G2/GSM/3G/4G

TC Connects lösningar är baserade på användning av förstärkare och distribuerade antennsystem (DAS) och/eller fiberoptisk distribution, vilket ger möjlighet att expandera konventionell radiotäckning till att omfatta områden som normalt inte har täckning. Typiska områden är byggnadskomplex, underjordiska parkeringshus, gruvor, industrianläggningar samt väg- och järnvägstunnlar.

Vi har lösningar som kan utformas för både analoga och digitala system för alla frekvensband och system, inklusive FM / DAB-sändningar, VHF / UHF, RAKEL-TETRA / RAKEL G2 / CDMA och GSM / UMTS samt GPS.

Tekniken bygger på band eller kanalselektiva förstärkare samt ett Distribuerat Antennsystem bestående av antenner och/eller läckande koaxialkabel. Lösningarna kan även byggas med optisk fiberdistribution till ett antal underförstärkare som är distribuerade runt anläggningen.

Då vi normalt väljer att använda oss av bredbandiga komponenter kan objekten i ett senare skede enkelt uppdateras för ytterligare frekvensband och teknologier. Även befintliga anläggningar kan i allmänhet uppgraderas, exempelvis kan en befintlig anläggning för mobiltelefoni uppgraderas till att även fungera för Rakel genom att återanvända befintlig kablering. Detta innebär en väsentlig kostnadsbesparing jämfört med att bygga ett helt nytt system.

Vårt erbjudande inkluderar även följande tjänster:

 • Analys/förstudie – Vi kontrollerar befintlig täckning och sammanställer därefter en rapport/rekommendation
 • Design – Vi tar fram en kostnadseffektiv lösning som skräddarsys för det aktuella användningsområdet
 • Projektledning – Vi leder och följer kontinuerligt upp projektet
 • Installation – Vi utför installationer själva, samt samarbetar med ledande installationsföretag vid behov
 • Driftsättning – Vi driftsätter systemet och upprättar testprotokoll
 • Dokumentation – Vi upprättar relationshandlingar för ert system
 • After Sales Service – Vi erbjuder övervakning, service/support, besiktning
 • Övriga tjänster – Vi kan exempelvis erbjuda konsultation, utbildning samt vara behjälplig med ansökan hos operatör/MSB.

Våra huvudsakliga leverantörer inom segmentet:

AmphenolProcom
BHE
Commscope
PBE Axell

Här kan du ladda ner vårt produktblad om inomhustäckning.

Larmhantering och personsäkerhet

LARMHANTERING OCH PERSONSÄKERHET

För att kunna värna om sina medarbetares säkerhet och trygghet så kan dessa behöva vara utrustade med personlarm eller positioneras inne i stora lokaler och byggnader eller t.om. utomhus.
Något som kan vara livsnödvändigt i en krissituation.

Ladda ner produktbladet för Larmhantering och Personsäkerhet här.

Totallösning

TOTALLÖSNING

TC Connect Sweden AB erbjuder helhetslösningar och hjälper dig i projektet, från början till slut. Vårt erbjudande inkluderar:

 • Analys/förstudie – Vi kontrollerar befintlig täckning och sammanställer därefter en rapport/rekommendation
 • Design – Vi tar fram en kostnadseffektiv lösning som skräddarsys för det aktuella användningsområdet
 • Projektledning – Vi leder och följer kontinuerligt upp projektet
 • Installation – Vi samarbetar med ledande installationsföretag
 • Driftsättning – Vi driftsätter systemet och upprättar testprotokoll
 • Dokumentation – Vi upprättar relationshandlingar för ert system
 • After Sales Service – Vi erbjuder övervakning, service/support, besiktning och förebyggande underhåll
 • Övriga tjänster – Vi kan exempelvis erbjuda konsultation, utbildning samt vara behjälplig med ansökan hos operatör/MSB.