Rakel

Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet och hälsa.

RAKEL G2


Parallellt med att MSB investerar i och utvecklar nuvarande Rakel arbetar myndigheten även med nästa generations Rakel (Rakel G2), ett utvecklat och säkert kommunikationssystem som så småningom är tänkt att ersätta Rakel med utökade funktioner.

Rakel G2 öppnar upp för dataintensiva applikationer i form av högre datahastigheter och kortare uppkopplingstider. Läs mer om Rakel G2 på MSBs hemsida.

MSB har i juni 2020 tilldelats två regeringsuppdrag som handlar om Rakels framtid:

  • Rakel G2 steg 1 är inriktat på att anskaffa och erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakel. Den lösning som ska utvecklas blir i första skedet ett komplement till nuvarande Rakel. Tjänster för mobil datakommunikation kommer preliminärt att kunna erbjudas till Rakelanvändare i slutet av år 2023.
  • I februari 2023 lämnade MSB och Trafikverket in slutredovisningen av planerings- och förberedandeuppdraget för etablering av ett statligt kontrollerat radionät för verksamheter inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. MSB och Trafikverket föreslår att MSB har operatörsansvar och för
    uppbyggnad och drift av centrala system för Rakel G2 och ett helhets- och samordningsansvar för Rakel G2. Trafikverket föreslås ansvara för byggnation och drift av det statligt ägda radionätet inklusive siter och transmission. Myndigheternas samlade erfarenheter och kompetenser har beaktats i fördelningen av ansvar och roller. Enligt föreslagen tidplan kommer övergången till ett nytt kommunikationssystem att ske successivt under åren 2028-2029 och systemet ska fungera parallellt med nuvarande Rakel. 2030 ska det inte finnas några användare i nuvarande Rakel.

Då Rakel G2 kommer att bygga på annan teknologi och andra frekvenser än nuvarande Rakel kommer det att kräva en ny typ av radiomodem.  Vi på TC Connect följer utvecklingen och kommer att anpassa våra produkter för Rakel G2 och fortsättningsvis erbjuda Rakel G2-baserade lösningar och produkter. Då våra produkter är modulärt uppbyggda kommer det vara möjligt att uppgradera befintliga produkter. Exempelvis vår RIO+ som är ett integrerat Rakelmodem och I/O-interface uppgraderas till Rakel G2. Detta genom att byta ut själva modemet till ett Rakel G2-anpassat medan mekanik och interface behålls.

Vi kan redan idag erbjuda produkter anpassade för Rakel G2:

  • Airbus Tactilon Dabat – En smartphone och TETRA radio i en apparat, beställ med plats för ett ELLER två SIM-kort. Detta gör det möjligt att hantera både nuvarande Rakel och Rakel G2 i en och samma enhet.
  • Bittium Tough Mobile, Bittium Tough Mobile 2 – Robusta och säkra Smartphones för användning i Rakel G2.
  • Inomhuslösningar anpassade för Rakel G2 – Vi levererar kompletta lösningar för områden där man vill ha utökad täckning.
  • Zebra – Erbjuder bla ruggade telefoner och tablets.
  • Westermo – Industriella routers för professionella användare.

Genom att välja produkter från TC Connect kan ni känna er säkra inför övergången till Rakel G2. Vi följer utvecklingen och har samarbete med de ledande leverantörerna. Vi ser med tillförsikt fram emot Rakel G2 och de nya möjlighet som öppnas. Både för oss som leverantör – där vi kan ta fram fler intressanta produkter och lösningar, och för er som användare som kan dra nytta av den nya tekniken för att effektivisera ert verksamhetskritiska arbete.

Framtidssäkra redan nu med
Tactilon Dabat från Airbus: