Security in Motion

Vi skapar effektiva kommunikations- och säkerhetslösningar, för några av Sveriges mest krävande verksamheter.

Om TC Connect Sverige

Vi lever i en värld där den tekniska utvecklingen inom kommunikation och säkerhet går allt snabbare, och kraven på tillgänglighet, funktion och mobilitet ökar. Men vårt behov av att känna oss trygga – det ändras aldrig. Vi kombinerar den senaste teknologin med en mycket hög nivå av säkerhet och tillgänglighet. Vi har kommunikationslösningar för din säkerhet!

Att välja rätt säkerhet

Kommunikation och säkerhet är branscher där den tekniska utvecklingen skapar både nya möjligheter och utmaningar.

Med ökande säkerhetshot, investerar företag och organisationer stora resurser på allt från identifikation/verifikation, till kontroll- och passersystem samt övervakning och styrning av kommunikation. Resultatet är dock ofta komplexa och svåröverskådliga system, med olika tekniker.

Vilken lösningen än är, måste den fungera tillförlitligt i både dagligt bruk och vid krissituationer. På TC Connect väljer vi den säkerhets- och kommunikationslösning som bäst passar just din verksamhet, och vi implementerar den på ett resursmässigt och långsiktigt hållbart sätt.

Hela vägen från kontrollrummet till fältet

Vi ser helheten. Men vi ser också individens arbetssituation och behov.
Det gör oss till mer än en leverantör.

Vi ser helheten

TC Connects styrka ligger dels i att arbeta utifrån ett bredare perspektiv, och att utforma lösningar som effektivt möter organisationsövergripande behov inom kommunikation och säkerhet. Men vi har också unika kunskaper kring de behov som finns ute på fältet, i den faktiska arbetsmiljön. Våra produkter och lösningar ska fungera optimalt i mycket skiftande miljöer, allt från gruvor till sjukhus.

Varför välja TC Connect?

TC Connect är en helhetsleverantör inom säkerhet och radiokommunikation. Vår specialistkompetens, i kombination med ett stort specialanpassat produktutbud gör oss till en mycket kostnadseffektiv partner.

Vi har unika, värdeskapande kunskaper

TC Connect har ledande kompetens inom verksamhetskritiska kommunikationssystem, och stor erfarenhet av att integrera våra lösningar i befintliga system.

Säkra kommunikationsnät

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med, och ta fram de bästa lösningarna för användare inom radiokommunikationssystemet RAKEL. Vi erbjuder lösningar för alla kunder som behöver säker, professionell och verksamhetskritisk kommunikation.

Avtal med ledande leverantörer

Vi har avtal med starka varumärken som t.ex. Tait, Motorola och Airbus.

Långsiktiga kundrelationer

Vi har jobbat nära våra nordiska samarbetspartners och kunder i över 40 år. Våra produkter och lösningar finns i bland annat tunnlar, sjukhus, järnvägsnät, shoppingcenter och gruvor. Vi har kommunikationslösningar för dina behov!

Oms oss - Helheten

Säkra systemlösningar

TC Connect samarbetar med flera ledande tillverkare av digitala kommunikationssystem. Vårt mål är att kunna förse våra kunder med produkter och kommunikationslösningar som motsvarar alla de behov och utmaningar som finns i deras verksamheter.

Vi levererar högkvalitativa lösningar för radiokommunikation. Det inkluderar traditionella digitala radiokommunikationssystem som TETRA, DMR, kontrollrumslösningar, larmcentralssystem, samsändning, tunnel och inomhusradiotäckning. Vi levererar också nödtelefoner (TC Phone) som kan användas när det är strömavbrott eller när mobiltelefonnätet ligger nere.

Våra viktigaste verksamhetsområden är statlig verksamhet, energibolag, kommun, regioner, länsstyrelse, transport och industri.

Kontrollrum

Vi har stor erfarenhet av att ta fram användarvänliga och driftsäkra lösningar för kontrollrumsmiljöer. Vi har specialutvecklat våra produkter tillsammans med ledande tillverkare. Det har gett oss möjligheten att på ett flexibelt sätt utforma de bästa systemen för våra olika kunder.

Med ett PC-baserat användargränssnitt kan vi skräddarsy lösningar för även de mest krävande verksamheter.

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern.

Vi har en lång historik och erfarenhet av leveranser till stora koncerner och offentlig sektor.

Koncern

TC Connect Sweden AB är en del av TCECUR koncernen

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och offentlig sektor.

TCECUR består idag av sju dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder.

TCECUR

TCECUR

TC Connect Norge

AWT

Mysec Sweden

Mysec

AUTOMATIC ALARM

Autmatic alarm

RF-COVERAGE

Autmatic alarm

Kungslås

LåsTeam Sverige

Sectragon