Trygghetslösningar

Trygghet & Säkerhet

Viktiga verksamheter inom området trygghetslösningar är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd. Vi på TC Connect jobbar ständigt för att säkerställa att viktiga verksamheter har säker kommunikation.

Nödtelefon

TC PHONE

Med TC Phone kan du kommunicera via Rakel på samma sätt som du pratar i en vanlig telefon.

Ladda ner produktblad för TC Phone här.

Navigering

TRACELINE NAVI+

Med Traceline Navi+ integrerar vi navigation, larmhantering och terminalstyrning på samma skärm. Larm som skickas ut visas direkt på pekskärmen. Användaren kan enkelt acceptera larmet och börja navigera till målet.

Traceline Navi kan använda sig av flera olika bärare för överföring av koordinater till fordonet, för detta går det att använda analog radio, GPRS eller TETRA/Rakel.

Ladda ner Traceline Navi+ produktblad här.

TRACELINE NAVI+ TRYGG

Med Traceline Navi+ Trygg kan vi nu erbjuda en lätthanterlig lösning för att ta emot larm och navigering till den plats där en olycka, sjukvårdslarm eller annan situation har rapporterats.

Ladda ner Traceline Navi+ Trygg produktblad här.

Rökdyk

TC RÖKDYK

För att kunna kommunicera effektiv och utan avbrott vid rökdykning krävs oftast produkter från flera leverantörer. När kommunikationen inte fungerar tar det lång tid att definiera vad som är fel samt vem ansvarig leverantör är. Fördelen med TC Connect:s koncept är att vi är helhetsleverantör, det vill säga att vi ansvarar för hela lösningen från talgarnityr till radio och allt däremellan.

Ladda ner produktbladet för TC Rökdyk här.

FORMGJUTNA HÖRSELSKYDD

För att höja hörselskyddet så kan vi även erbjuda individuellt framtagna och formgjutna hörselskydd. Vi har här samarbete ett av Sveriges mest framstående företag inom den branschen – Eartech.

 

Ni kan läsa mer om detta i vårt produktblad.

Larmhantering och Personsäkerhet

LARMHANTERING OCH PERSONSÄKERHET

För att kunna värna om sina medarbetares säkerhet och trygghet så kan dessa behöva vara utrustade med personlarm eller positioneras inne i stora lokaler och byggnader eller t.om. utomhus.
Något som kan vara livsnödvändigt i en krissituation..

Ladda ner produktbladet för “Larmhantering och Personsäkerhet” här.