På Kistamässan 19 – 20 mars 2024 så kommer mässan “Mötesplats Samhällssäkerhet” att hållas.

Mötesplats Samhällssäkerhet uppmanar till kunskapshöjning och möten mellan dig som är politiker, aktiv inom civilsamhället, näringsliv, kommun, region eller myndigheter.
I fokus står, säkerhet, krisberedskap, trygghet och hur vi i Sverige ska försvara oss och vara förberedda på kriser och hot.

TC Connect kommer att finnas på plats som utställare. Ni hittar oss i monter B:09

En mötesplats med syfte att främja samverkan som gör skillnad för Sverige

Mötesplats Samhällssäkerhet är en konferens och utställning med utgångspunkt i hur vi bygger ett starkt och tryggt Sverige.
Tillsammans för ett säkrare Sverige.

Mer information om mässan hittar du här: Mässan Mötesplats Samhällssäkerhet