Finansieringslösningar

Vi erbjuder olika finansieringslösningar som leasing och hyresavtal.

Finanseringslösningar

Hyra

HYRA

Hyra passar kunder som vill få möjlighet att fördela kostnaderna över tid för att samtidigt skapa en grund för framtida investeringar. Du som kund behöver inte binda eget kapital, använda bankmässiga säkerheter eller låsa sitt kreditutrymme. Vill du hyra på 2, 3 eller 5 år? Valet är ditt.

Hyran är vanligtvis lika stor under hela avtalstiden vilket gör den enkel att budgetera och anpassa efter intäkterna. Hyran påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyra är skattemässigt avdragsgill, den dras som en kostnad.

Leasing

Leasing

Leasing är ett effektivt sätt att frigöra kapital och stärka kassaflödet. Det är en fördelaktig finansieringslösning för kunder som varken vill äga leasingobjektet eller binda kapital. Vill du leasa på 2, 3 eller 5 år? Valet är ditt.

Leasing passar kunder som efterfrågar en modern utrustning, gärna med komplett serviceavtal. Du som kund får en fast avbetalningssumma per månad vilket gör det överkomligt och enkelt att planera.

Funktionsavtal

Funktionsavtal

Funktionsavtal är en finansieringslösning för ett företag som har behov av en produkt men inte vill äga den och som vill att service och underhåll ingår i avtalet.

Allt samlas på en faktura och företaget betalar bara för produktens funktion genom en månadskostnad.

Med ett funktionsavtal kan kostnaderna fördelas över tid och företaget behöver inte binda upp sitt eget kapital eller använda sitt kreditutrymme.

Periodkostnaden är normalt lika stor under hela avtalstiden och är därför lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Kostnaden är skattemässigt avdragsgill och påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.