Rakel

Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet och hälsa.

Rakel

Ett system särskilt anpassat för samverkan, säkerhet och trygghet, det kallar vi i Sverige Rakel!

Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. Exempel är kommuner, statliga myndigheter, blåljusorganisationer och privata aktörer, exempelvis elleverantörer och elnätsföretag.

TC Connect är ramavtalsleverantör för Rakel.

Vårt affärsområde Rakel är ansvarigt för att ta fram de bästa systemlösningarna som passar in i Rakels användarorganisation. TC Connect har strategiskt valda samarbetspartners som är starka inom TETRA området och har bildat ett konsortium för att erbjuda det bästa till dig som kund.

TC Connects samarbetspartner för Rakelutrustning är Airbus. Airbus är en av de största leverantörerna av Rakelutrustning i världen. Airbus är en av grundarna till det svenska Rakelnätet.

detta dokument kan du läsa om många av Airbus fördelar.

Här hittar du Airbus svenska hemsida: www.sweden.airbus.com

Terminaler

RAKEL HANDTERMINALER AIRBUS

Råd angående desinfektion av Airbus Rakelterminaler, klicka här.

Tactilon Dabat – Världens första kombinerade smartphone och TETRA radio i en apparat!

Ladda ner datablad Tactilon Dabat här
Läs mer om Tactilon Dabat här
Användarmanual Tactilon Dabat
Quick guide Tactilon Dabat TD-1
Quick guide Tactilon Dabat SC TD-2

 

TH9 Handterminal med 1,8W uteffekt och integrerad Bluetooth och GPS

Ladda ner datablad TH9 Handterminal
Läs mer om TH9 här
Användarmanual TH9
Quick guide TH9

TH1n Slimmad Handterminal med integrerad GPS

Ladda ner datablad TH1n Handterminal
Läs mer på Airbus sida om TH1n
Användarmanual TH1n
Quick guide TH1n

TAQTO® – PROGRAMMERINGSLÖSNING FÖR AIRBUS RAKELPRODUKTER

Ladda ner Taqto® datablad

MOBILA TERMINALER

TMR880i Mobil terminal med integrerad GPS

Ladda ner datablad TMR880i Mobil terminal
Användarmanual TMR880i
Quick guide TMR880i

 

DATAMODEM

TW1m Röst- och Datamodem

Ladda ner TW1m Röst och Datamodem produktblad

Tillbehörskatalog Airbus

TILLBEHÖR FÖR AIRBUS RAKELPRODUKTER

Länk till Airbus tillbehörskatalog (extern sida)

Många av tillbehören finner du i vår Webbutik.

Applikationer

Som helhetsleverantör erbjuder vi mycket intressanta applikationer till våra terminaler. Våra applikationer är en del i vår kommunikationsplattform inom Rakel.

 

Traceline Web

Traceline Web är en webbaserad tjänst där du enkelt i realtid kan se vart dina Rakelenheter befinner sig i ett mycket flexibelt användargränssnitt. Du kan alltså själv välja hur mycket och vilken information som ska visas. Det är lika enkelt att överblicka alla resurser under en stor insats som att följa ett enskilt fordon på uppdrag. I tjänsten ingår även en mobilversion, vilket innebär att du även kan se var dina Rakelenheter befinner sig direkt i din mobiltelefon. Det finns möjlighet att integrera Traceline Web mot Airbus Radio Console System, RCS9500.

Ladda ner Traceline Web produktblad här

Traceline Navi+

Med Traceline Navi+ integrerar vi navigation, larmhantering och terminalstyrning på samma skärm. Larm som skickas ut visas på pekskärmen och användaren kan enkelt acceptera larmet och börja navigera till målet.

Traceline Navi kan använda sig av flera olika bärare för överföring av koordinater till fordonet. Det går att använda Analog radio, GPRS såväl som TETRA/Rakel.

Ladda ner Traceline Navi+ produktblad här

Traceline D-Lite

Traceline D-Lite är ett lättanvänt och portabelt datorstöd som erbjuder ett avskalat användargränssnitt, stöd för flera anslutna terminaler samt stöd för hopkopplade arbetsstationer. Det går att hantera inkommande och utgående trafik enkelt från skärmen. Det går att integrera vår positioneringsapplikation Traceline Web i programmet. Ytterligare optioner är larm och ärendehantering.

Ladda ner Traceline D-LITE produktblad här

Javaapplikationer

Flertalet av Airbus terminaler har Java-plattform som gör det möjligt att implementera mobila applikationer anpassade för användarens specifika behov. Exempel på applikationer är lösningar för larmmottagning, rapportering, navigering eller databasfrågor.

Ladda ner produktblad för våra Java-applikationer

RCS9500

Radio Console System (RCS) 9500 är en applikation från Airbus för operatörsplatser i Rakelnätet. RCS9500 erbjuder enkel och snabb tillgång till avancerade kommunikationsfunktioner. RCS9500 ger sina användare flera mervärden:

 • Anpassningsbart användargränssnitt (GUI)
 • Anslutning kan ske till RAKEL via IP/TVG, E1 eller radio
 • Följer Airbus Defence TETRA roadmap
 • Komplett lösning från små enanvändare till stora fleranvändare-system
 • Går att integrera mot vår positioneringslösning Traceline Web

Här kan du ladda ner produktbladet.

Kontakta oss för mer information.

GrIPa och GrE1a

Komplett lösning för överföring av data och styrning. Lösningarna har stöd för standardiserade protokoll såsom IEC-101, IEC-104. Vi erbjuder både radiobaserad, fast anslutning (GrE1a) och IP-anslutning (GrIPa).

SDS/SMS-gateway

Överför meddelande mellan Rakel och GSM, samt möjlighet att styra utgångar eller sända meddelanden med ingångar.

Här kan du ladda ner produktbladet.

Värdeskapande lösningar

Vi lyssnar alltid på kunden och tar därför fram många kundunika lösningar. Nedan finner du några av dem.

 

Telematik i Rakel

Telematiken är ett flexibelt/intelligent styrsystem som kan använda olika bärare, bland annat Rakel. Vår lösning omfattar helheten, från kundens system på kontoret (fysisk dator) ut till den utrustning som ska styras. Fördelen med systemet är att det lätt går att integrera med kundens befintliga system, exempelvis SCADA. Ingen förändring för operatörerna behövs utan de kan arbeta på, precis som vanligt. Telematiken löser hela kedjan som ska styras, från dator till objekt.

Läs mer om Telematik

DMO-Link Gateway

DMO-Link är en lösning för att utöka radiotäckningen. Exempelvis i byggnader där RAKEL-nätet inte har täckning säkerställer DMO-Link kommunikationen.

Ladda ner DMO-link

Fjärrstyrning över Rakel

Med fjärrstyrningsenheten RCS9 kan du styra utrustning på avstånd med enkla statusmeddelanden från din Rakel-radio. Typiska användningsområden är fjärrstyrd öppning av garageportar, tändning och släckning av belysning, fläktar, ventilation, bastuaggregat m m.

Ladda ner Fjärrstyrning över Rakel

Where are you?

Airbus terminaler har en unik positioneringsfunktion. Funktionen kommer att hjälpa dig att se avstånd och riktning till dina kollegor.

Läs mer om Where are you?

USB-laddare till Rakel-terminaler

Vi har nu tagit fram en kvalitetetssäkrad/CE-märkt USB-laddare till Airbus handterminaler. Vi säljer även power-banks som komplement.

Ladda ner produktblad för USB-laddare på svenska.

Download the product sheet for the USB-charger in English.

Split Box till TMR880i

Split Box möjliggör två manöverpaneler till samma radio. I en ambulans kan man exempelvis ha en manöver på förarplats och en manöver i patientutrymmet.

Ladda ner produktblad för Splitbox för TMR880i på svenska

Download the Product sheet for Splitbox to TMR880i in English

Tjänster

Genom ett brett utbud av tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Vi har gedigen erfarenhet av att bygga, driva och underhålla system- lösningar för tal- och datakommunikation.

Taqto som tjänst

Vi hjälper er att:

 • Ta fram och/eller ändra programmeringsfiler
 • Ansvara för att varje Rakel-mobil har rätt programmering
 • Förvalta ert Programmeringsunderlag (PU) så att det alltid uppdateras och är aktuellt i er verksamhet och mot MSB:s riktlinjer
 • Ansvara för att ni alltid har tillgång till de senaste terminalmjukvarorna

Läs mer här om Taqto som tjänst

Serviceavtal

I rollen som systemintegratör tar TC Connect ett totalansvar för att integrationen fungerar och i rollen som tjänsteleverantör tar TC Connect totalansvaret för service och support. Vi skräddarsyr serviceavtalen efter varje kunds unika situation.

Läs mer om våra serviceavtal för Rakel

Programmeringsunderlag (PU)

Alla organisationer har en föränderlig verksamhet, därför planerar vi tillsammans med dig som kund hur talgrupper ska organiseras, hur nummersättningen ska se ut och hur statusmeddelanden ska hanteras för att passa din organisation optimalt.

Läs mer om Programmeringsunderlag

Programmeringstjänster

För att säkra ett väl fungerande radionät måste programmering av alla ingående terminaler göras på ett planerat sätt och därför skräddarsyr vi, tillsammans med dig som kund, användargränssnittet i Rakelradion så det passar era användare och arbetssättet för just er organisation. En Rakelradio kan anpassas på ett mycket flexibelt sätt för olika användningssituationer.

Läs mer om våra Programmeringstjänster

Utbildningar

TC Connect kan erbjuda utbildning för olika behov. Dels finns användarutbildning för utbildning av brukarna i systemet, dels finns tekniska utbildningar för de som ska administrera, programmera eller serva/installera terminaler. Vi kan även skräddarsy kurser för era önskemål.

TC Connect kan erbjuda webbaserade utbildningar, både genom färdiga moduler i TC ONE, i virtuella klassrum i TC TEAM. Vi har även mer avancerade lösningar i form av virtuella radionät (TC PLAN) och verktyg för att ta fram flexibla virtuella testmiljöer (TC LAB).

Här har vi en DEMO för dessa utbildningar.

Vill du läsa mer så kan du ladda ner vårt produktblad för Interaktiva utbildningar.

Förstärkt Rakeltäckning

Vi levererar kompletta lösningar för områden där man vill ha utökad täckning oavsett det gäller RAKEL, RAKEL G2, radio, mobiltelefon eller GPS. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda kostnadseffektiva och pålitliga lösningar som skräddarsys för det aktuella användningsområdet.

DMO-link

Förlänger räckvidden på din RAKEL-terminal. DMO-Link är en lösning för att utöka radiotäckningen. Exempelvis i byggnader där RAKEL-nätet inte har täckning säkerställer DMO-Link kommunikationen.

Här hittar du vårt produktblad.

RÄCKVIDDSFÖRLÄNGARE RAKEL

Utökad täckning
Inne i byggnader eller ute på landsbygden kan radiotäckningen ibland vara otillräcklig. I sådana lägen kan räckviddsförlängaren fungera som din förlängda arm. Räckviddsförlängaren kan placeras i bilar eller inne i byggnader. Den ansluts sedan till bilens antenner eller till en extern antenn på byggnadens utsida. Radiotrafiken skickas sedan via Räckviddsförlängaren till RAKEL-nätet.
Räckviddsförlängaren är en enklare produkt än vår DMO-link.

Här hittar du vårt produktblad.

INOMHUSTÄCKNING RAKEL/RAKEL G2/GSM/3G/4G

TC Connects lösningar är baserade på användning av förstärkare och distribuerade antennsystem (DAS) och/eller fiberoptisk distribution, vilket ger möjlighet att expandera konventionell radiotäckning till att omfatta områden som normalt inte har täckning. Typiska områden är byggnadskomplex, underjordiska parkeringshus, gruvor, industrianläggningar samt väg- och järnvägstunnlar.

Vi har lösningar som kan utformas för både analoga och digitala system för alla frekvensband och system, inklusive FM / DAB-sändningar, VHF / UHF, RAKEL-TETRA / RAKEL G2 / CDMA och GSM / UMTS samt GPS.

Tekniken bygger på band eller kanalselektiva förstärkare samt ett Distribuerat Antennsystem bestående av antenner och/eller läckande koaxialkabel. Lösningarna kan även byggas med optisk fiberdistribution till ett antal underförstärkare som är distribuerade runt anläggningen.

Då vi normalt väljer att använda oss av bredbandiga komponenter kan objekten i ett senare skede enkelt uppdateras för ytterligare frekvensband och teknologier. Även befintliga anläggningar kan i allmänhet uppgraderas, exempelvis kan en befintlig anläggning för mobiltelefoni uppgraderas till att även fungera för Rakel genom att återanvända befintlig kablering. Detta innebär en väsentlig kostnadsbesparing jämfört med att bygga ett helt nytt system.

Vårt erbjudande inkluderar även följande tjänster:

 • Analys/förstudie – Vi kontrollerar befintlig täckning och sammanställer därefter en rapport/rekommendation
 • Design – Vi tar fram en kostnadseffektiv lösning som skräddarsys för det aktuella användningsområdet
 • Projektledning – Vi leder och följer kontinuerligt upp projektet
 • Installation – Vi samarbetar med ledande installationsföretag
 • Driftsättning – Vi driftsätter systemet och upprättar testprotokoll
 • Dokumentation – Vi upprättar relationshandlingar för ert system
 • After Sales Service – Vi erbjuder övervakning, service/support, besiktning
 • Övriga tjänster – Vi kan exempelvis erbjuda konsultation, utbildning samt vara behjälplig med ansökan hos operatör/MSB.

Våra huvudsakliga leverantörer inom segmentet:

AmphenolProcom
BHE
Commscope
Axell Wireless

Här hittar du vårt produktblad.

INOMHUSPOSITIONERING

Om man har stora lokaler eller byggnader är det svårt att kunna värna om sina medarbetares säkerhet och trygghet. Med hjälp av inomhuspositionering kan ni nu säkerställa positionen av alla medarbetare. Något som kan vara livsnödvändigt i en krissituation.

Här hittar du vårt produktblad.