Vår kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy

TC Connect Sweden AB säljer, utvecklar och installerar helhetslösningar och produkter inom kommunikation och säkerhet. Dessutom reparerar vi och uppdaterar produkterna samt tillhandahåller servicetjänster, reservdelar och tillbehör.
Vår verksamhet ska präglas av ett medvetet och organiserat kvalitetsarbete.

Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder, detta ska uppnås genom att leverera varor och tjänster med rätt kvalitet i rätt tid. För oss innebär kundfokus att förstå och tillfredsställa kunders behov.

I kvalitetsarbetet ingår att uppfylla kraven, enligt ISO 9001, för vår verksamhet.

Vi strävar efter att:

  • ha ett konsekvent arbetssätt genom hela organisationen
  • kontinuerligt arbeta för att uppfylla kvalitetsmål och andra krav
  • ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet
  • fortlöpande följa upp hur nöjda våra kunder är med utförda tjänster, produkter och vår tillgänglighet.