Vår kvalitetspolicy

Vår Kvalitetspolicy

Som ledande systemintegratör ska TC Connect leverera lösningar som uppfyller kundernas förväntningar, det ska vi göra i rätt tid och till rätt pris. I praktiken innebär detta att TC Connects kunder ska kunna lita på att överenskommen och förväntad kvalitet kommer att presteras av alla inom företaget.

Kvalitetsmål

Våra kvalitetsmål når vi genom att:

  • Uppfylla kundens behov, förväntningar och krav på ett effektivt och lönsamt sätt.
  • Föreslå och motivera förändringar eller ersättningsprodukter då kundens önskemål inte bedöms vara bästa totalekonomiska val.
  • Ständigt arbeta för förbättring och inte acceptera fel.
  • Omedelbart åtgärda uppkomna fel och se till att de inte kan upprepas.
  • Varje anställd tar ansvar för kvaliteten på sitt eget arbete.
  • Varje anställd har kunskap och de hjälpmedel som krävs för att utföra ett felfritt arbete.
  • Varje anställd kan påverka, förbättra och så långt som möjligt mäta effekten av sitt arbete.
  • Våra egna högt ställda krav överförs på våra leverantörer.
  • För att stämma av våra kunders uppfattning om hur vi lever upp till våra kvalitetsmål ska kundtillfredsställelsen regelbundet mätas.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]