Mätning och Styrning

Mätning och Styrning

Styrning av reglerutrustning

TELEMATIK

Telematiken är ett flexibelt/intelligent styrsystem som kan använda olika bärare, bland annat Rakel. Vår lösning omfattar helheten, från kundens system på kontoret (fysisk dator) ända ut till den utrustning som ska styras. Fördelen med systemet är att det lätt kan integreras med kundens befintliga system, exempelvis SCADA. Ingen förändring för operatörerna behövs utan de arbetar på precis som vanligt. Telematiken löser hela kedjan från dator till objekt som ska styras.

Läs mer om Telematik/VRIO här

Och ännu mer här.

Här finns produktbladet för vårt TC Tetra modem.

FJÄRRSTYRNING ÖVER RAKEL

Med fjärrstyrningsenheten RCS9 kan du styra utrustning på avstånd med enkla statusmeddelanden från din Rakel-radio. Typiska användningsområden är fjärrstyrd öppning av garageportar, tändning och släckning av belysning, fläktar, ventilation, bastuaggregat mm.

Ladda ner Fjärrstyrning över Rakel

Styrning med TC RIO+

STYRNING MED TC RIO+

Ett multifunktionellt styrmodem

 

 

RIO+ är vårt mest flexibla modem och kan användas inom mängder av användningsområden.

T.ex.:

  • Pollarstyrning
  • Rörelsedetektorer
  • Brandlarm
  • Larmsändare till Central, Jourpersonal el bägge.
  • m.m.

Här hittar du vårt produktblad.

Signalmätning Rakel med TC Signal

Signalmätning Rakel med TC Signal

Ett verktyg för tillförlitliga signalmätningar.

Vi har nu utvecklat ett ny programvara för att kunna samla in mätvärden av signalstyrkor för Rakelnätet.

Mätningarna kan samlas in på tre sätt
• Automatiskt med ett bestämt intervall
• Manuellt med GPS-position
• Manuellt utan GPS-position
Mätningarna kan sedan exporteras antingen till Excel
eller som KML-fil och importeras till Google Earth.

Här hittar du vårt produktblad.