Mätning och Styrning

Mätning och Styrning

Styrning av reglerutrustning

TELEMATIK

Telematiken är ett flexibelt/intelligent styrsystem som kan använda olika bärare, bland annat Rakel. Vår lösning omfattar helheten, från kundens system på kontoret (fysisk dator) ända ut till den utrustning som ska styras. Fördelen med systemet är att det lätt kan integreras med kundens befintliga system, exempelvis SCADA. Ingen förändring för operatörerna behövs utan de arbetar på precis som vanligt. Telematiken löser hela kedjan från dator till objekt som ska styras.

Läs mer om Telematik/VRIO här

Och ännu mer här.

Här finns produktbladet för vårt TC Tetra modem.

FJÄRRSTYRNING ÖVER RAKEL

Med fjärrstyrningsenheten RCS9 kan du styra utrustning på avstånd med enkla statusmeddelanden från din Rakel-radio. Typiska användningsområden är fjärrstyrd öppning av garageportar, tändning och släckning av belysning, fläktar, ventilation, bastuaggregat mm.

Ladda ner Fjärrstyrning över Rakel

Larm

LARM

TCJ Alarm är en javaapplikation som används för att ta emot och visa larminformation från olika larmoperatörer, exempelvis SOS Alarm.

Informationen i larmet visas på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt i displayen. Dessutom kan man själv justera i vilken ordning de olika delarna av larminformationen ska visas. Uppdaterad larminformation under pågående uppdrag kan visas med exempelvis rödmarkerad text i displayen.

Applikationen har naturligtvis stöd för att låta användaren skicka tillbaka kvittens på larmet till larmoperatören. Dessutom kan användaren skicka in valfri status, vilka presenteras i klartext i en lista i applikationen.

Idag använder Ambulanssjukvården TCJ Alarm för att få ut information om nya larm till ambulansbesättningens bärbara Airbus-terminaler förutom den information som skickas till fordonsdatorn i själva ambulansen. På detta sätt får varje individ full information om larmet och kan även skicka tillbaka status för det aktuella ärendet.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]