Radiosystem

Radiosystem

Ett radiosystem består vanligen av infrastruktur, dvs basstationer, kontrollrum och användarutrustning såsom terminaler (bärbara och mobila radioapparater). I dialog med kunden sätter vi samman kommunikationslösningar som passar de krav och behov som beskrivs.

Kvalitet och säker kommunikation är viktiga nyckelord för användare av radiosystem. Med vår spetskompetens och långa erfarenhet designar vi ett säkert och effektivt kommunikationssystem som knyter samman alla användare för att förenkla och stödja arbetsprocesserna.

Vi levererar radiosystem från dessa tillverkare: