Kundberättelser

Kommunkonceptet

Landets kommuner har ansvaret för säkerheten hos sina anställda, men även för kommunens invånare. Kommunerna har enligt LEH (Lagen om Extraordinära Händelser) ansvaret att genom analys, planering, utbildning och övning ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Därför har vi på TC Connect har tagit fram Kommunkonceptet. Vi erbjuder flera lösningar för kommunikation inom Rakelnätet allt ifrån Rakelterminaler från Airbus, vårt positioneringssystem Traceline Web och vårt navigeringssystem Traceline Navi+ Trygg.

Vi erbjuder våra lösningar för inomhustäckning, egna radionät eller kommunikation via POC (PTT-Over-Cellular).

Detta och mycket mer kan du läsa om i vårt produktblad om Kommunkonceptet.

Kommunkonceptet

Landets kommuner har ansvaret för säkerheten hos sina anställda, men även för kommunens invånare. Kommunerna har enligt LEH (Lagen om Extraordinära Händelser) ansvaret att genom analys, planering, utbildning och övning ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Därför har vi på TC Connect har tagit fram Kommunkonceptet. Vi erbjuder flera lösningar för kommunikation inom Rakelnätet allt ifrån Rakelterminaler från Airbus, vårt positioneringssystem Traceline Web och vårt navigeringssystem Traceline Navi+ Trygg.

Vi erbjuder våra lösningar för inomhustäckning, egna radionät eller kommunikation via POC (PTT-Over-Cellular).

Detta och mycket mer kan du läsa om i vårt produktblad om Kommunkonceptet.

Radiokommunikation för medicinska team

Låter det här bekant? En patient håller på att förblöda och behöver både röntgen och operation. Under tiden patienten transporteras från röntgen till opertionssalen, är den medicinska personalen upptagen med att ringa alla samtal, skickar efter blod, beställer labratorietester, reserverar operationssal etc.

Detta tar mycket tid, tid som behöver användas till annat just då.

Vet du att det finns bättre sätt? Ditt sjukhus kan hantera akutsjukvård med hjälp av RAKEL radiokommunikation och RAKEL radioterminaler. Här kan du se en film från vården hur TETRA hjälper dem i det dagliga arbetet.

Är du fortfarande inte övertygad? Läs mer här och här. Du kan också få säker kommunikation i vården.

Radiokommunikation för medicinska team

Låter det här bekant? En patient håller på att förblöda och behöver både röntgen och operation. Under tiden patienten transporteras från röntgen till opertionssalen, är den medicinska personalen upptagen med att ringa alla samtal, skickar efter blod, beställer labratorietester, reserverar operationssal etc.

Detta tar mycket tid, tid som behöver användas till annat just då.

Vet du att det finns bättre sätt? Ditt sjukhus kan hantera akutsjukvård med hjälp av RAKEL radiokommunikation och RAKEL radioterminaler. Här kan du se en film från vården hur TETRA hjälper dem i det dagliga arbetet.

Är du fortfarande inte övertygad? Läs mer här och här. Du kan också få säker kommunikation i vården.

E.ON Elnät

Ett utvecklingsprojekt tillsammans med E.ON Elnät Sverige AB avseende styrning och insamling av status för fjärrfrånskiljare via TETRA. Utrustningen består av både hårdvara och mjukvara. Lösningen består av central utrustning och utrustning vid utestationer. Dessa utestationer uppgår till mer än 200 stycken och är spridda runt om i Sverige. Central utrustning skickar kontrollkommandon och tar emot larm från utestationerna.

Systemet uppgraderades under 2014 med GrE1a, vilket är ett direktanslutet system som bildar ett gränssnitt mellan E.ONs Scada-system och TETRA-nätverket. GrE1a innehåller även ett webbgränssnitt för övervakning av enheter i realtid. Projektet består av två delar, utrustning vid fjärrkontakter och utrustning vid driftcentralen. Lösningen är baseras på TC Connects RTU-enhet, RIO och Airbus DS TETRA-modem.

E.ON Elnät

Ett utvecklingsprojekt tillsammans med E.ON Elnät Sverige AB avseende styrning och insamling av status för fjärrfrånskiljare via TETRA. Utrustningen består av både hårdvara och mjukvara. Lösningen består av central utrustning och utrustning vid utestationer. Dessa utestationer uppgår till mer än 200 stycken och är spridda runt om i Sverige. Central utrustning skickar kontrollkommandon och tar emot larm från utestationerna.

Systemet uppgraderades under 2014 med GrE1a, vilket är ett direktanslutet system som bildar ett gränssnitt mellan E.ONs Scada-system och TETRA-nätverket. GrE1a innehåller även ett webbgränssnitt för övervakning av enheter i realtid. Projektet består av två delar, utrustning vid fjärrkontakter och utrustning vid driftcentralen. Lösningen är baseras på TC Connects RTU-enhet, RIO och Airbus DS TETRA-modem.

Vattenfall

TC Connect är helhetsleverantör av Rakel-baserade kommunikationslösningar till Vattenfallkoncernen i Sverige. I vårt åtagande ingår leverans av Rakelmobiler – både fordonsmonterade och handburna, TAQTO programmeringslösning för konfiguration av Rakelmobiler, operatörsenhet som används vid driftcentral, positioneringslösning för att visa Rakelterminaler på karta och även telematik-lösningar baserade på Airbus DS TETRA-modem.

Vattenfall

TC Connect är helhetsleverantör av Rakel-baserade kommunikationslösningar till Vattenfallkoncernen i Sverige. I vårt åtagande ingår leverans av Rakelmobiler – både fordonsmonterade och handburna, TAQTO programmeringslösning för konfiguration av Rakelmobiler, operatörsenhet som används vid driftcentral, positioneringslösning för att visa Rakelterminaler på karta och även telematik-lösningar baserade på Airbus DS TETRA-modem.

Vattenfall

Skellefteå Kraft

TC Connect vann upphandlingen med Skellefteå Kraft för att leverera förstärkning av Rakeltäckning med inplacering i 17 av Skellefteå Krafts anläggningar inklusive deras huvudkontor och förråd. Uppdraget innefattar projektering, installation, testning, mätning samt underhåll.

”Vi valde TC Connect för att de erbjöd den sammantagna mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen för Skellefteå Kraft. Att TC Connect dessutom har en lokal närvaro via deras partner CarCom samt en omfattande erfarenhet och kompetens inom radioteknik för bl.a. Rakel var en stor fördel” säger Christer Andersson, säkerhetschef på Skellefteå Kraft. För sitt samband har även Skellefteå Kraft valt Airbus DS Rakelterminaler levererade av TC Connect.

Skellefteå Kraft

TC Connect vann upphandlingen med Skellefteå Kraft för att leverera förstärkning av Rakeltäckning med inplacering i 17 av Skellefteå Krafts anläggningar inklusive deras huvudkontor och förråd. Uppdraget innefattar projektering, installation, testning, mätning samt underhåll.

”Vi valde TC Connect för att de erbjöd den sammantagna mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen för Skellefteå Kraft. Att TC Connect dessutom har en lokal närvaro via deras partner CarCom samt en omfattande erfarenhet och kompetens inom radioteknik för bl.a. Rakel var en stor fördel” säger Christer Andersson, säkerhetschef på Skellefteå Kraft. För sitt samband har även Skellefteå Kraft valt Airbus DS Rakelterminaler levererade av TC Connect.