TC Connect Sweden AB har valts som leverantör till Skatteverket av Rakel produkter och tjänster, nu när Skatteverket går in i Rakelnätet. En mycket viktig del för implementeringen av Rakel i Skatteverkets organisation är planering av genomförandet, framtagandet av riktlinjer, dokument samt programmering och utbildning. Tillsammans med den kompetens som finns på Skatteverket tillför TC Connect produkter, kompetens och lång erfarenhet i programmering och utbildning av Rakel vilket är nödvändigt för att göra utrullningen så smidig och effektiv som möjligt. Avtalet löper på 2 år med option att förlängas upp till 4 år, och är initialt uppskattat till ca 2 msek exklusive eventuella tillägg och förlängningsoptioner.

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. Det stärker samhällets krishanteringsförmåga och idag är över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

” Vi är mycket stolta över att ha fått Skatteverket som kund och få leverera produkter och tjänster inom Rakel”, säger Robert Birgersson VD TC Connect Sweden AB.