2 juni: DAGEN FÖR SÄKRA KOMMUNIKATIONER (f.d. Rakeldagen)

Nu när samhället öppnar upp igen så kommer MSB att ha sin traditionella dag för säker kommunikation.
Mässan kommer dock att se lite annorlunda ut i år.

MSB levererar och utvecklar säkra kommunikationer med tjänster och funktioner för samhällsviktiga aktörer inom totalförsvaret. Med åren har både deras uppdrag och utbud inom säkra kommunikationer breddats. Därför utvidgar de nu konferensen Rakeldagen, som från och med 2022 blir “Dagen för säkra kommunikationer”.

Mässan riktar sig främst till de som arbetar som säkerhets-, beredskaps- eller sambandsansvarig i organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa eller försvar. Men även till de som arbetar med verksamhetsutveckling, it-verksamhet, informationssäkerhet, inköp eller förvaltning av kommunikationsutrustning och kommunikationstjänster, eller som arbetar med utbildning och övning inom området samhällsskydd och beredskap.

Någon officiell hemsida för mässan finns inte i dagens läge. MSB har lagt upp en nyhet på sin hemsida som sammanfattar informationen. Den hittar ni HÄR.

 

TC Connect kommer att ha en egen monter och vi hoppas att ni kommer och besöker oss!

VÄLKOMNA!