Detta problem berör endast er som använder positionering.

Det har identifierats ett problem relaterat till den GPS-modul som används i vissa äldre modeller av Airbus TETRA/RAKEL-terminaler. Problemet innebär att terminalerna kommer att rapportera felaktigt datum i positioneringsmeddelandet. Detta i sin tur innebär att positionen på den aktuella enheten ej kommer att hanteras på ett korrekt sätt.

Våra nyaste terminaler TH1n, TH9 och Tactilon Dabat är EJ berörda av detta.

Mer information och vilka terminaltyper som kan drabbas av detta hittar ni HÄR