GPS-tidsproblem den 3 november 2019

Se även Airbus Defence and Space Bulletin “A GPS time issue at 3rd of November 2019”

Viktigt! Berör endast er som använder positionering

Inledning

Det har identifierats ett problem relaterat till den GPS-modul som används i vissa äldre modeller av Airbus TETRA/RAKEL-terminaler. Detta problem berör endast er som använder positionering. Problemet innebär att terminalerna kommer att rapportera felaktigt datum i positioneringsmeddelandet. Detta i sin tur innebär att positionen på den aktuella enheten ej kommer att hanteras på ett korrekt sätt.

Från och med den 3 november 2019 kommer berörda terminaler inte att kunna positioneras på ett korrekt sätt om ingen åtgärd vidtas.

De terminaler som berörs är:

Övriga terminaltyper; TH1n (RC-36, RC-47), TH-9 (RC-46), THR9Ex (RC-49), THR880i plus (RC-10), TW1m (RC-36, RC-47), P8GR (RC-44), Tactilon Dabat (RC-53) berörs ej.

Åtgärd

För användare som ej använder positionering
Säkerställ att terminalen är inställd att använda TETRA Network time
(är normalt detta som default).

För användare som använder positionering

Uppdatera terminalen med programversion 8.3.
Berörda terminaler där 8.3 finns tillgänglig för är:

OBS! Terminal THR9 (RC-20) kan ej uppdateras till programversion 8.3 och kommer ej längre att kunna positioneras på ett korrekt sätt efter den 3e november 2019.

För dessa terminaler erbjuder vi ett förmånligt uppgraderingserbjudande.

 

Kontakta TC Connect Sweden AB för mer information och hjälp med åtgärder.

hit counter