TCECUR AB (fd TC Connect AB) har nu egen hemsida: http://tcecur.com/

På denna hemsida finns fliken “Investerare” fortsättningsvis, då den är borttagen från TC Connect Sweden AB:s sida.

TC Connect Sweden AB ingår i TCECUR AB:s koncern.