Joakim Jansson
                       Joakim Jansson

TC Connect har haft ett framgångsrikt år bakom sig.

Vi satsar nu på att kunna öka vår närvaro på marknaden och för att kunna möta marknadens efterfrågan på våra produkter och tjänster så har vi nu anställt en ny säljare.

Vi välkomnar Joakim Jansson till TC Connect.

Joakim kommer närmast från Sortera AB, där han främst arbetade som säljare och rådgivare inom miljöåtervinning, främst mot byggbranschen.

”TC Connect arbetar i en spännande bransch och jag hoppas att kunna hjälpa kunderna att utveckla deras kommunikationslösningar och förbättra deras förståelse inom kritisk kommunikation.”

Joakim har en mångårig erfarenhet av försäljning och han kommer att förstärka vår säljarstab. Joakim kommer att ha kontakten med flertalet av våra befintliga kunder, men även knyta nya kontakter med nya potentiella kunder.

TC Connect kommer att fortsätta att leverera flera kommunikationslösningar till statliga myndigheter och verk och säker radiokommunikation till de kunder som jobbar med krisberedskap i samhället.

TC Connect Sweden AB är en ledande leverantör av kundanpassade lösningar inom tal- och data-kommunikation samt smarta applikationer för övervakning, positionering, navigering och säkerhet.

Vi säljer säker kommunikation för att skapa trygghet i vårt samhälle.

TC Connect Sweden AB är en del av TCECUR-koncernen.