Jonas Envall

TC Connect har ett mycket framgångsrikt år bakom sig och satsar nu ännu mer på att utvecklas som ett av de ledande företagen inom säker kommunikation. Under 2018 har vi levererat ett större antal kommunikationslösningar till statliga myndigheter, säker radiokommunikation till gruvor och byggarbetsplatser. Vi har även förstärkt kommunikationen till statliga verk i och med sommarens många bränder. Dessutom etablerade vi oss i kommuner med TC Connects unika dispatchlösning.

Nu satsar vi ytterligare på marknadsföring och försäljning. Som ett led i denna satsning anställs Jonas Envall som säljare.
Jonas har en gedigen erfarenhet bakom sig från japanskt teknikorienterat företag med att sälja lösningar och system till främst företag. Han är i grunden ekonom och reservofficer och har utbildat sig i ett antal säljkurser och har under de senaste 30 åren jobbat med försäljning. Jonas kommer att ha Kumla som bas och arbetar med projekt över hela landet.

TC Connect Sweden AB är en ledande leverantör av kundanpassade lösningar inom tal- och datakommunikation samt smarta applikationer för övervakning, positionering, navigering och säkerhet. Vi säljer säker kommunikation för att skapa trygghet i vårt samhälle. TC Connect Sweden AB är en del av TCECUR koncernen.