NYHET!!! USB-laddare till Rakel!

Reservkraft är ett sätt att trygga elförsörjningen i händelse av elavbrott. Rakelnätet har reservkraft som drivs med diesel eller batteri och kommer fungera oavsett om strömförsörjningen går ned [...]

0 Read More