Rakel

Ramavtal för Rakel-produkter finns tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Från den 7 september 2017 finns ett ramavtal av Rakelmobiler som avropsberättigade organisationer kan göra avrop från.

Ramavtalet, som tecknats mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, heter Rakelutrustning som produkt och tjänst och gäller till och med 30 september 2019, med möjlighet till förlängning om maximalt ytterligare 24 månader. Den 20 juni 2019 har förlängningen gjorts med 24 månader tom 2021-09-30.

Ramavtalsområdet omfattar rakelterminaler, handburna och fast monterade samt tillbehör till rakelterminaler så som dispatcherutrustning, telematiklösningar mm. Produktnära tjänster och konsulttjänster för produkterna kan också avropas.

avropa.se kan du läsa mer om vem som får avropa och annat som rör ramavtal för Rakelprodukter.

Klicka här för att läsa mer om våra Rakelprodukter.

Klicka här för att besöka vår webshop.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]