Rakel

Ramavtal för Rakel-produkter finns tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Från den 1 oktober 2021 finns följande två ramavtal:

  • Rakelprodukter och -tjänster samt
  • Övrig radiokommunikation

som avropsberättigade organisationer kan göra avrop från.

Ramavtalen, som tecknats mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, löper under en period av 48 månader, tom 2025-09-30.

avropa.se kan du läsa mer om vem som får avropa och annat som rör ramavtal för Rakelprodukter.

Klicka här för att läsa mer om våra Rakelprodukter.

Klicka här för att besöka vår webbutik.

2 avtal:

Ramavtal Rakelprodukter och -tjänster

Ramavtal Övrig radiokommunikation