Det byggs för fullt runt omkring i Sverige idag och det medför att många byggen blir försenade. Detta har nu även drabbat oss och våra kontor kommer inte hinna bli färdigställda till den 23:e maj. Vi kommer därför behöva senarelägga vår invigning.
Vi beklagar detta men hoppas att ni vill vara med på invigningen den 13:e september istället.

Vårt säljkontor flyttar från Solna Business Park till Kista Science City!

Väl på plats kommer vi sitta tillsammans med vårt systerbolag AW Technic AB samt koncernbolaget TC Connect AB:s ledning. Tillsammans blir vi starkare!

VI VILL FIRA VÅRA NYA LOKALER TILLSAMMANS MED ER!

Ni är härmed inbjudna till vårt öppna hus, där kommer vi att visa ett urval av våra produkter & lösningar på ett lättsamt sätt. Bland annat den kombinerade smartphone & Rakel-terminalen Tactilon Dabat samt PTT Over Cellular ”POC”.

Var: Torshamnsgatan 30 A, 164 40, Kista, Stockholm
När: 13:e september 2018 10:00-16:00
Hur: Vi kommer bjuda på lättare förtäring under hela dagen.

För att ha koll på hur många som kommer vill vi gärna att ni anmäler er.
Anmälan sker till info@tcconnect.se eller ring 019-500 10 00.
Sista anmälningsdagen är 2018-08-31.

Med vänlig hälsning
TC Connect Sweden AB