Koncern

TC Connect Sweden AB är en del av TCECUR koncernen

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och offentlig sektor.

TCECUR består idag av sju dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder.

TCECUR

TCECUR

TC Connect Norge

AWT

Mysec Sweden

Mysec

AUTOMATIC ALARM

Autmatic alarm

RF-COVERAGE

Autmatic alarm

LåsTeam Sverige