Vi har ånyo nöjet att bjuda in er till ett utbildningstillfälle avseende verktyget TAQTO som används för att programmera Airbus Rakelterminaler.

För er som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer det även finnas möjlighet att deltaga på distans i form av Webinar.

 

När: Torsdagen den 31 oktober, kl. 10:00 – 15.00.

Plats: Utbildningen kommer att hållas i Kista/Stockholm samt i form av Webinar.

Pris per deltagare: Fysiskt deltagande; 1 650 :- , Webinar; 750 :-

Agenda

  • Allmän orientering av TAQTO
  • Installation av TAQTO
  • Genomgång av programmets funktioner
  • Parametersättning av terminaler
  • Uppdatering av programvara (flashning)
  • Nyheter i version 3.1
  • Tips och tricks

 

Vi bjuder på lunch samt fika för och eftermiddag.

Återkom med er intresseanmälan snarast, helst innan 17 oktober och ange även om ni kommer deltaga fysiskt eller via webinar. Anmälan görs till kursledare sven-erik.wahl@tcconnect.se

Deltagarantalet är begränsat!