TC Connect Sweden AB är ett av företagen som fått förnyat förtroende från Kammarkollegiet och signerat ett ramavtal gällande leveranser av utrustning och tjänster till det svenska Rakelnätverket som används av svenska myndigheter för säker kommunikation. Ramavtalet löper upp till 4 år inklusive optioner på förlängning.

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. Det stärker samhällets krishanteringsförmåga och idag är över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

”Vi är stolta över att ha fått förnyat förtroende från Kammarkollegiet för att fortsatt få leverera produkter och tjänster inom Rakel samt för övrig kommunikation till svenska myndigheter”, säger Robert Birgersson VD TC Connect Sweden AB.