TC Connect Sweden AB kommer i år att delta i den årliga European Utilities Telecom Council (EUTC) konferensen som i år hålls 26-28 September i Malmö.

EUTC är en organisation som inhämtar information som sammanställs och distribueras till medlemmar i det mycket spännande området inom telekommunikation för allmännyttiga tjänster.

Konferensen är ett viktigt tillfälle för experter och ledande intressenter att träffas för att diskutera och kommunicera utmaningar och möjligheter, inom telekommunikations frågor för energi och allmännyttiga sektorn.

Här finns agenda för konferensen.