Koncern

TC Connect Sweden AB är en del av TCECUR koncernen.

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn.