THIS IS TC CONNECT SWEDEN AB

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

THIS IS TC CONNECT SWEDEN AB

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

Aktuellt

Security in Motion

Vi lever i en värld där den tekniska utvecklingen inom kommunikation och säkerhet går allt snabbare, och kraven på tillgänglighet, funktion och mobilitet ökar. Men vårt behov av att känna oss trygga – det ändras aldrig.

Vi kombinerar den senaste teknologin med lång erfarenhet och en mycket hög nivå av säkerhet och tillgänglighet.

Våra verksamhetsområden

E.ON Elnät

Utvecklingsprojekt tillsammans med E.ON Elnät Sverige AB avseende styrning och insamling av status för fjärrfrånskiljare via TETRA.

Ramavtal för Rakel-produkter

Ramavtal för Rakel-produkter finns tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Sedan den 7 september 2017 finns ett ramavtal av Rakelmobiler som myndigheter under regeringen och organisationer som deltar via fullmakt, så som kommuner och landsting kan avropa ifrån.