THIS IS TC CONNECT SWEDEN AB

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

Aktuell besökspolicy med anledning av Coronaviruset, klicka här (uppdaterad 2020-03-16).
Råd angående desinfektion av Airbus Rakelterminaler, klicka här.

 

Aktuellt

Våra verksamhetsområden

E.ON Elnät

Utvecklingsprojekt tillsammans med E.ON Elnät Sverige AB avseende styrning och insamling av status för fjärrfrånskiljare via TETRA.

THIS IS TC CONNECT SWEDEN AB

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

Security in Motion

Vi lever i en värld där den tekniska utvecklingen inom kommunikation och säkerhet går allt snabbare, och kraven på tillgänglighet, funktion och mobilitet ökar. Men vårt behov av att känna oss trygga – det ändras aldrig.

Vi kombinerar den senaste teknologin med lång erfarenhet och en mycket hög nivå av säkerhet och tillgänglighet.

Ramavtal för Rakel-produkter

Ramavtal för Rakel-produkter finns tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Sedan den 7 september 2017 finns ett ramavtal av Rakelmobiler som myndigheter under regeringen och organisationer som deltar via fullmakt, så som kommuner och landsting, kan avropa ifrån.


Vad är Tetra?

TETRA är en europeisk standard för digital radiokommunikation. Systemet är mycket frekvenseffektivt och skyddat mot obehörig avlyssning.

Vad är Rakel?

Det svenska Tetrasystemet heter Rakel och förkortningen kommer från RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av cirka 550 organisationer.
hit counter