PoC

PoC (Push-to-talk over cellular) ger dig radiofunktionalitet via mobilnätet.

Alla radions fördelar med mobilnätets täckning.

PoC

PoC är ett modernt PTT-baserat kommunikationssystem. Systemet erbjuder både traditionella PTT-tjänster såsom exempelvis grupp/individ-samtal, status/text, prioritetsanrop, såväl som avancerade funktioner såsom exempelvis Push to Video, inomhuspositionering. Som kommunikationsbärare används befintlig infrastruktur; CDMA, GSM, UMTS, LTE, WiFi. Detta medför att man inte behöver investera i ny infrastruktur samt att det inte finns någon geografisk begränsning. Oavsett var man befinner sig kommunicerar man på samma sätt så länge man har mobilaccess.

Som terminaler kan vanliga Smartphones/tablets användas genom att ladda ner en app.
För bästa funktionalitet rekommenderas dock robusta Smartphones med dedicerad PTT-knapp. Det finns även handburna komradioenheter som är kompatibla med systemet.

hit counter