Mobiltäckning och inomhuslösningar

Vi levererar kompletta lösningar för områden där man vill ha utökad täckning oavsett det gäller RAKEL, radio, mobiltelefon eller GPS.

Mobiltäckning och inomhuslösningar

Vi levererar kompletta lösningar för områden där man vill ha utökad täckning oavsett det gäller RAKEL, radio, mobiltelefon eller GPS. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda kostnadseffektiva och pålitliga lösningar som skräddarsys för det aktuella användningsområdet.

 • Inomhustäckning Rakel/GSM/3G/4G

  Inomhustäckning Rakel/GSM/3G/4G

  TC Connects lösningar är baserade på användning av förstärkare och distribuerade antennsystem (DAS) och/eller fiberoptisk distribution, vilket ger möjlighet att expandera konventionell radiotäckning till att omfatta områden som normalt inte har täckning. Typiska områden är byggnadskomplex, underjordiska parkeringshus, gruvor, industrianläggningar samt väg- och järnvägstunnlar.

  Vi har lösningar som kan utformas för både analoga och digitala system för alla frekvensband och system, inklusive FM / DAB-sändningar, VHF / UHF, RAKEL-TETRA / CDMA och GSM / UMTS samt GPS.

  Tekniken bygger på band eller kanalselektiva förstärkare samt ett Distribuerat Antennsystem bestående av antenner och/eller läckande koaxialkabel. Lösningarna kan även byggas med optisk fiberdistribution till ett antal underförstärkare som är distribuerade runt anläggningen.

  Då vi normalt väljer att använda oss av bredbandiga komponenter kan objekten i ett senare skede enkelt uppdateras för ytterligare frekvensband och teknologier. Även befintliga anläggningar kan i allmänhet uppgraderas, exempelvis kan en befintlig anläggning för mobiltelefoni uppgraderas till att även fungera för Rakel genom att återanvända befintlig kablering. Detta innebär en väsentlig kostnadsbesparing jämfört med att bygga ett helt nytt system.

  Vårt erbjudande inkluderar även följande tjänster:

  • Analys/förstudie – Vi kontrollerar befintlig täckning och sammanställer därefter en rapport/rekommendation
  • Design – Vi tar fram en kostnadseffektiv lösning som skräddarsys för det aktuella användningsområdet
  • Projektledning – Vi leder och följer kontinuerligt upp projektet
  • Installation – Vi samarbetar med ledande installationsföretag
  • Driftsättning – Vi driftsätter systemet och upprättar testprotokoll
  • Dokumentation – Vi upprättar relationshandlingar för ert system
  • After Sales Service – Vi erbjuder övervakning, service/support, besiktning
  • Övriga tjänster – Vi kan exempelvis erbjuda konsultation, utbildning samt vara behjälplig med ansökan hos operatör/MSB.

  Våra huvudsakliga leverantörer inom segmentet:
  Cobham
  Commscope
  BHE

 • Totallösning

  Totallösning

  TC Connect Sweden AB erbjuder helhetslösningar och hjälper dig i projektet, från början till slut. Vårt erbjudande inkluderar:

  • Analys/förstudie – Vi kontrollerar befintlig täckning och sammanställer därefter en rapport/rekommendation
  • Design – Vi tar fram en kostnadseffektiv lösning som skräddarsys för det aktuella användningsområdet
  • Projektledning – Vi leder och följer kontinuerligt upp projektet
  • Installation – Vi samarbetar med ledande installationsföretag
  • Driftsättning – Vi driftsätter systemet och upprättar testprotokoll
  • Dokumentation – Vi upprättar relationshandlingar för ert system
  • After Sales Service – Vi erbjuder övervakning, service/support, besiktning och förebyggande underhåll
  • Övriga tjänster – Vi kan exempelvis erbjuda konsultation, utbildning samt vara behjälplig med ansökan hos operatör/MSB.

hit
counter