TC CONNECT SWEDEN AB

Complete solutions and products in communications and safety – for a world in motion!

 

This page is under construction / translation!

THIS IS TC CONNECT SWEDEN AB

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

Framework agreement for Rakel-products

There is a framework agreement for Rakel-products between TC Connect Sweden AB and The National Procurement Services (Statens inköpscentral) within the central government agency Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency). Since the 7th of september 2017 Swedish authorities and organizations can make call-offs from this agreement.

On avropa.se you can read more about who can make call-offs and other things concerning the framework agreement for Rakel-products.

What is Tetra?

TETRA is an european standard for digital radio communication. The system is very  frequency efficient and protected against unauthorized eavesdropping.

 

What is Rakel?

The Swedish Tetrasystem is called Rakel and the abbreviation is from Swedish word RAdioKommunikation för Effektiv Ledning (radio communication for effecient management). Rakel is a communication system for safe and sound communication between colleagues within socially important activities. The system has a high operational reliability, coverage throughout Sweden and is used of about 550 organisations.

Ramavtal för Rakel-produkter

Ramavtal för Rakel-produkter finns tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Sedan den 7 september 2017 finns ett ramavtal av Rakelmobiler som myndigheter under regeringen och organisationer som deltar via fullmakt, så som kommuner och landsting, kan avropa ifrån.

Vad är Tetra?

TETRA är en europeisk standard för digital radiokommunikation. Systemet är mycket frekvenseffektivt och skyddat mot obehörig avlyssning.

 

Vad är Rakel?

Det svenska Tetrasystemet heter Rakel och förkortningen kommer från RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av cirka 550 organisationer.