Trygghet & Säkerhet

Trygghet & Säkerhet

Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd. Vi på TC Connect jobbar ständigt för att säkerställa att viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet har säker kommunikation.

 • Trygghetslarm, Navigering och Telefoner

  TC Phone

  Med TC Phone kan du kommunicera via Rakel på liknande sätt som du pratar i en vanlig telefon! Du kan kommunicera med vilken standardtelefon som helst, även trådlösa telefoner!

  Ladda ner TC Phone produktblad här.

  Traceline Navi+ Trygg

  Med Traceline Navi+ Trygg kan vi nu erbjuda en lätthanterlig lösning för att ta emot larm och navigering till den plats där en olycka, sjukvårdslarm eller annan situation har rapporterats.

  Ladda ner Traceline Navi+ Trygg programblad här.

  TC Safe

  Vi är friskare och lever längre. Många vill då bo kvar hemma under trygga förhållanden med en pålitlig och säker möjlighet att kontakta assistans vid behov med hjälp av ett trygghetslarm.

  Vid många tillfällen räcker då inte den trådbundna kommunikationen till och klassisk GSM/3G/4G är inte heller alltid tillgänglig eller med de garantier på stabilitet och tillgänglighet som krävs för att värna vårdtagarnas säkerhet. Därför har TC Connect tagit fram ett koncept med en kommunikation via Rakel. Fördelen är inte bara högre tillgänglighet men också att den existerande trygghetstelefonen kan bibehållas. Detta ger många fördelar för den enskilde användaren, de anhöriga samt personal från t ex hemtjänsten. I första installationerna med våra kunder körs hela larmkedjan mot CareTechs larmcentral men konceptet kan anslutas till valfri larmoperatör.

  Konceptet bygger på att en existerande larmapparat kopplas till en TC Safe box som har radiokontakt med det landstäckande Rakelnätet. Hos larmoperatören tas samtalet emot via Rakelradio och förs via protokollomvandlare in till larmcentralen där operatören kan ta emot larmet och samtala med den uppringande.

  Ladda ner TC Safe produktblad här

 • Rökdyk

  TC Rökdyk

  För att kunna kommunicera effektiv och utan avbrott vid rökdykning krävs oftast produkter från flera leverantörer. När kommunikationen inte fungerar tar det lång tid att definiera vad som är fel samt vem ansvarig leverantör är. Fördelen med TC Connect:s koncept är att vi är helhetsleverantör, det vill säga att vi ansvarar för hela lösningen från talgarnityr till radio och allt däremellan.

  Ladda ner produktbladet för TC Rökdyk här.