TC Connect får förnyat förtroende som ramavtalsleverantör i Rakel.

27 september, 2017 kl 08:30 CET Regulatoriskt

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet har 2017-09-06 meddelat beslut om att teckna ramavtal för Rakelutrustning med TC Connect Sweden AB. Ramavtalet som är rikstäckande har nu vunnit laga kraft. Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Ramavtalsområdet omfattar rakelterminaler, handburna och fast monterade, men även tillbehör till rakelterminaler så som dispatcherutrustning, telematiklösningar mm. Produktnära tjänster och konsulttjänster för produkterna kan också avropas.

Ramavtalet, som tecknats mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, gäller till och med 2019-09-30 med möjlighet till förlängning om maximalt ytterligare 24 månader.

”Avtalet innebär att vi nu kan fortsätta leverera och utveckla våra produkter, applikationer och tjänster till våra viktiga kunder inom Rakel. I samarbete med vår leverantör Airbus Defence & Space som är ett av marknadens mest innovativa företag kan vi fortsätta leverera branschledande produkter inom Rakel. Detta tillsammans med vår höga tekniska kompetens skapar ett unikt och vinnande koncept, säger Ole Oftedal, VD TC Connect Group.”

Ole Oftedal, VD

 +46 70 592 75 99

ole.oftedal@tcconnect.se 


Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 klockan 08.30 CET.

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation, övervakning, passersystem och biometri. Vi har cirka 50 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser