TC Connect AS Norge erhåller en första order om ca 600 000 EUR gällande Johan Castberg-fältet

21 december, 2017 kl 08:50 CET Regulatoriskt

TC Connect AS Norge har erhållit en första order, utefter ramavtalet som tecknades i maj 2017 med Statoil, från Aker Solutions gällande ett komplett digitalt radiokommunikationssystem (TETRA). Fas 1 i avtalet avser design, produktion, dokumentation och utrustning, som skall levereras under kvartal tre 2018 och har ett ordervärde om ca 610 000 EUR. 

   "Efter att vi i maj 2017 tecknade ramavtal med Statoil avseende Johan Castberg-projektet är vi nu mycket glada över att kunna meddela vår första order med konsortiet. Att bli vald som leverantör av säkra kommunikationslösningar på ett så stort och prestigefullt projekt visar att TC Connect är och har varit en pålitlig leverantör till industrin. Detta blir det tolfte TETRA projektet som vi installerar på norsk sockel. Vi är mycket stolta över våra mycket kompetenta medarbetare i TC Connect AS Norge som åter har visat att vi kan vinna projekt i konkurrens med världens ledande leverantörer." säger Ole Oftedal, VD för koncernen TC Connect.

Om Johan Castberg-fältet
   
Johan Castberg-fältet upptäcktes under 2011-2014 och är ett av världens större oljefält. Volymen olja uppskattas till över 600 miljoner fat och Statoil förväntar sig att fältet kommet att vara i drift i över 30 år. Närmare 100 miljarder beräknas investeras i fältet under sin produktionstid.
   
Om TC Connect 

TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Ole Oftedal, CEO 
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcconnect.se
  
Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 08.50 CET.

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser