Ole Oftedal ny VD i TC Connect AB (publ)

01 september, 2017 kl 09:41 CET Regulatoriskt

Styrelsen i TC Connect har utsett Ole Oftedal till ny verkställande direktör, nuvarande VD Ulf Carlzon blir ny försäljning och affärsutvecklingschef. TC Connect är ett säkerhetsföretag inom digital kommunikation, övervakning och passersystem. TC Connect är noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Ole Oftedal är för närvarande styrelseordförande i TC Connect och känner bolaget väl. Han har en lång erfarenhet som VD i både publika och privata företag. Malin Jonsson, styrelseledamot, kommer att överta rollen som ordförande i styrelsen.

TC Connect befinner sig i ett förändringsskede i en säkerhetsbransch som är i stark tillväxt och som är mitt uppe i ett teknikskifte. Bolagets strategi utgår ifrån att skapa tillväxt genom vidareutveckling av sitt erbjudande och produktprogram, förstärkning och utveckling av säljorganisationen samt genom förvärv av kompletterande bolag inom säkerhetsbranschen.

TC Connect har under året noterats på First North, tecknat fem nya agenturavtal inom biometriska lösningar, levererat ett antal större projekt i Norge och genomfört två strategiska förvärv i Sverige, Rakom och AW Technic.

”Ulf Carlzon har tillfört mycket energi och nytänkande inom främst försäljning och affärsutveckling. I syfte att bättre kunna ta tillvara de möjligheter och den potential som finns i marknaden, stärker vi nu den operativa ledningen och frigör samtidigt mer resurser till försäljning och affärsutveckling”.  ”Samtidigt känner jag stor tillförsikt i att vi mer utnyttjar den kompetens Malin Jonsson besitter nu som ledare av styrelsens arbete”, säger Ole Oftedal ny VD.

”Med den utveckling vi ser i marknaden för säkerhet och säker kommunikation, och den tillväxtmöjlighet detta kan ge TC Connect är detta en naturlig och bra förändring. Det ger mig möjlighet att fullt ut fokusera på kunder, försäljning och utveckling av vårt erbjudande”, säger Ulf Carlzon, försäljning och affärsutvecklingschef.


För mer information, vänligen kontakta:

Ole Oftedal

 +46 70 592 75 99

ole.oftedal@tcconnect.se 

Malin Jonsson

+ 46 70 598 86 99

malin.jonsson123@gmail.com 

Ulf Carlzon

+46 70 654 77 73

ulf.carlzon@tcconnect.se Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017 klockan 09.40 CET.


Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation, övervakning, passersystem och biometri. Vi har cirka 50 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser