TC Connects dotterbolag AW Technic erhåller ytterligare affärer med Spotify

17 april, 2018 kl 08:50 CET Regulatoriskt

AW Technic har under 2017 levererat avancerade säkerhetssystem till Spotify i Stockholm och Göteborg. Spotify är en av företagets större kunder och en ny order har nu tecknats avseende Spotify i Amsterdam för installation av passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning.

 "Det känns mycket bra med en utökad relation med Spotify, ett spännade företag i stark utveckling. Sammanlagt under 2017 har vi gjort affärer med Spotify om ca 6 MSEK, det är därför glädjande att de visar fortsatt förtroende för AW Technic. Spotify ställer höga krav på funktion, säkerhet och den senaste tekniken vilket är ett riktmärke även för AW Technic.", säger Per Lindstrand VD på AW Technic.
 
 
Om AW Technic
AW Technic är ett specialiserat säkerhetsföretag inom passersystem, larm, övervakning och identifikation. Drygt 50% av företagets försäljning och installationer kommer från den internationella marknaden. AW Technic ingår i den First North-listade koncernen TC Connect AB.
 
Om TC Connect     
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.   

För ytterligare frågor vänligen kontakta:   

Ole Oftedal
VD och koncernchef TC Connect
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcconnect.se

Per Lindstrand,
VD AW Technic
+46 70 646 59 31
Per.lindstrand@awtechnic.se

Viktig information: 
Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 April 2018 kl. 08.50 CET.

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser