Uppdaterad finansiell kalender

08 januari, 2018 kl 11:00 CET Regulatoriskt

TC Connect AB (publ) har uppdaterat sin finansiella kalender för 2018 enligt följande:

  • Bokslutskommuniké - 9 mars 2018
  • Årsredovisning för helåret 2017 – 18 april 2018
  • Kvartalsrapport 1 samt bolagsstämma – 9 maj 2018
  • Kvartalsrapport 2 – 8 augusti 2018
  • Kvartalsrapport 3 – 26 oktober 2018

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Ole Oftedal, CEO 
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcconnect.se

 
Om TC Connect
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser