TC Connect tecknar stor affär i Norge med ordervärde om 4,6 MNOK

12 februari, 2018 kl 13:30 CET Regulatoriskt

TC Connect AS Norge erhåller en order av Statoil gällande uppgradering av kommunikationssystemet på Johan Sverdrup-fältet, med ett ordervärde om 4,6 MNOK. 

 
 
TC Connect har tecknat avtal med Statoil om leverans av Motorola TETRA-terminaler med tillbehör. Ordervärdet uppgår till ca 4,6 MNOK och ingår i ramavtalet TC Connect har med Statoil, leverans skall ske under det första halvåret.
 
"Vi ser en ökad aktivitet i oljebranschen för närvarande och det är mycket positivt att Statoil nu åter beställer utifrån tidigare tecknade ramavtal." säger Ole Oftedal VD för TC Connect AB.
 
 
Om TC Connect
 
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem. 

 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
 
Ole Oftedal, CEO 
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcconnect.se
 
 
Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Februari 2018 kl. 13.30 CET. 

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser