TC Connect AB (publ) slutför förvärvet av Access World Technic AB och etablerar en ny division inom Security

02 augusti, 2017 kl 08:30 CET Regulatoriskt

Säkerhetsföretaget TC Connect AB (”TC Connect”) har den 1 augusti 2017 förvärvat samtliga aktier i det svenska säkerhetsbolaget Access World Technic AB (”AW Technic”). Med verksamhet inom övervakning, identifikation, biometri och passersystem förväntas AW Technic bli ett starkt komplement till TC Connects verksamhet. I samband med förvärvet etablerar också TC Connect en ny division inom Security under ledning av Per Lindstrand, VD för AW Technic. 

Med världsledande leverantörer som Honeywell (Platinum partner), Tyco Software House, Techsphere, HID Global, Axis och American Dynamics levererar, driftsätter och tecknar AW Technic serviceavtal för unika säkerhetslösningar till krävande kunder. Bolaget har etablerade kundrelationer med större internationella företag såsom OKG, H&M, Citibank, Johnson & Johnson, Spotify och GoPro.

AW Technic hade 2016 en omsättning på cirka 9 MSEK och en EBITDA på 1,8 MSEK. För 2017 förväntas en betydande tillväxt med en total omsättning på cirka 20 MSEK under fortsatt god lönsamhet.

AW Technic blir en del av TC Connect-koncernen per den 1 augusti 2017. Köpeskillingen uppgår till 8 MSEK vid tillträde och en prestationsbaserad del om maximalt 5 MSEK som är beroende av årets resultat.

”Förvärvet ska ses som en naturlig utveckling av TC Connects strategi där vi söker tillväxt genom ökande säljresurser, nya produktområden och genom förvärv inom vår kärnverksamhet. AW Technic är ett välskött kvalitetsbolag med en imponerande kundbas och en mycket kompetent ledning. Genom att samla vårt erbjudande inom divisionen Security kommer vi kunna expandera i Norden och använda denna bas för ytterligare satsningar internationellt”, säger Ulf Carlzon, VD för TC Connect.

”AW Technic befinner sig i en stark tillväxtfas och behöver expandera för att möta en ökande efterfrågan på säkerhetslösningar, inte minst bland internationella företag i både Norden och övriga Europa. Med TC Connects resurser och projekt inom digital kommunikation kommer vi att kunna växa ännu snabbare.”, säger Per Lindstrand, VD för AW Technic.

Som en följd av förvärvet samlar TC Connect sin svenska och norska verksamhet inom säkerhet och biometri i den nyetablerade divisionen Security, under ledning av Per Lindstrand. Bolagets CFO Annica Lindstrand kommer att fortsätta i sin roll och dessutom arbeta med ekonomiansvar inom hela TC Connect-koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Carlzon, VD

Tel: +46 19-500 10 00

ulf.carlzon@tcconnect.no 

Ole Oftedal, styrelseordförande

Tel: +46 70-592 7599

Per Lindstrand, VD Access World Technic AB

Tel: +46 70-646 5931

Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2017 klockan 08.30 CET.

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser