09 maj, 2018 Regulatoriskt

(R) Delårsrapport första kvartalet 2018

TC Connect presenterar delårsrapport för första kvartalet 2018

09 maj, 2018 Regulatoriskt

Bokslutskommuniké för första kvartalet 2018

TC Connect presenterar delårsrapport för första kvartalet 2018.

07 maj, 2018 Regulatoriskt

TC Connect föreslår två nya ledamöter till styrelsen

TC Connect föreslår inför årsstämman den 9 maj två nya ledamöter till styrelsen, Tommy Lundqvist och Lars Wennberg. Niklas Flyborg avböjer omval. Därmed utökas styrelsen med en plats.

18 april, 2018 Regulatoriskt

TC Connects årsredovisning för 2017 nu publicerad

TC Connects årsredovisning för 2017 är nu publicerad på bolagets hemsida och finns även bifogad.

17 april, 2018 Regulatoriskt

TC Connects dotterbolag AW Technic erhåller ytterligare affärer med Spotify (NY)

Rättelse: I tidigare pressmeddelande framgick inte ordervärde, det är nu tillagt i första stycket.   AW Technic har under 2017 levererat avancerade säkerhetssystem till Spotify i Stockholm och Göteborg. Spotify är en av företagets större kunder och en ny order har nu tecknats avseende Spot [...]

17 april, 2018 Regulatoriskt

TC Connects dotterbolag AW Technic erhåller ytterligare affärer med Spotify

AW Technic har under 2017 levererat avancerade säkerhetssystem till Spotify i Stockholm och Göteborg. Spotify är en av företagets större kunder och en ny order har nu tecknats avseende Spotify i Amsterdam för installation av passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning.

11 april, 2018 Regulatoriskt

Henrik Nordin ny CFO och vice VD i TC Connect AB (publ)

Henrik Nordin har utsetts till ny CFO i TC Connect, han utses dessutom till vice VD i koncernen.

06 april, 2018 Regulatoriskt

Kallelse till bolagsstämma TC Connect AB (publ)

Aktieägarna i TC Connect AB (publ), 559102-0184, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9:e maj 2018 klockan 10.00 Plats: Scandic Victoria Tower Kista.

14 mars, 2018 Regulatoriskt

Ledningen i TC Connect köper aktier.

Personer i ledningen av TC Connect har köpt aktier på marknaden och av huvudägaren TPE.Pressarkivet innehåller pressmeddelanden från augusti 2017. Fler pressmeddelanden finns här.