Finansiella rapporter

Årsstämma

Kallelse till årsstämma

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 9 mars 2018
Årsredovisning för helåret 2017 18 april 2018
Kvartalsrapport 1 samt bolagsstämma 9 maj 2018
Kvartalsrapport 2 8 augusti 2018
Kvartalsrapport 3 26 oktober 2018