ÄGARFÖRTECKNING TC CONNECT AB (PUBL) PER 2017-12-22

Namn Antal aktier Andel %
TPE AS* 2 237 500 59 %
Ole Oftedal 195 000 5,74 %
Per Lindstrand 150 000 4,41 %
Avanza Pension 89 152 2,62 %
Nordnet Livsforskikring AS 58 199 1,71 %
Annica Lindstrand 48 000 1,41 %
Jonas Begtsson 38 900 1,14 %
Stina Bergfors 35 000 1,03 %
Nordnet Pensionsförsäkring 27 563 0,81 %
Joakim Hörwing 20 000 0,56 %

Ledning och styrelse äger totalt ca 13 % i TC Connect AB (Publ)

*Utöver ovan redovisat innehav har TPE AS ställt ut 12 500 styck aktier till Mangold
Fondkommission AB som agerar likviditetsgarant för TC Connect AB.